حب الدنیا....

از یه بزرگی پرسیدند /  بهترین چیزی که میشه از دنیا برداشت چیه ؟


کمی فکر کرد و گفت : دست ؛


با تعجب گفتم : چی ؟ دست ؟


گفت بله ، اگر از دنیا دست برداریم کار بزرگی انجام دادیم که کوچکترین پاداشش رضوان خداونده


و ادامه داد که : حب الدنیا راس کل خطیئه

khatati_4_20091020_1502714242.jpg

غزه

غزه غرق خون

گرگها زوزه کشان

کفتارها به تماشا

و انسانیت اسیر خواب

شب قدر


شب قدر شب بیدار شدن است ، نه بیدار ماندن

دعا کنیم بیدارشویم !

اگر یادتان بود و باران گرفت ، دعایی به حال بیابان دل ما هم بکنید

التماس دعا در این شب عزیز

orb3n6k2wry1mr3ny2y8.gif

wjgpz2z1oe2zalxuz78k.jpg

اناانزلنا...

do3cbyqph5b6bwtlsfpl.jpg

و پرواز را بیاموز ، زیرا باید روزی از خودت تا خدا پرواز کنی

 

16yfvzrmwzfeoenoy5ju.gif

شب قدر

2211979210222197351531233213118196197591

قدر ما

آفریدگاراامشب قدرمان را به قدر والاترین مخلوقت علی اعلایت نزدیک کن....

sher-shab-ghadr-yasgroup.ir_.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 145 »